Zawód psychoterapeuty w Polsce

 

W Polsce nie ma prawnych uregulowań dotyczących zawodu psychoterapeuty. Oznacza to, że każdy może zarejestrować działalność psychoterapeutyczną i ją prowadzić. W rzeczywistości stwarza to możliwość nadużyć oraz działań niebezpiecznych i szkodliwych społecznie.

Aby przeciwdziałać takim sytuacjom, środowisko psychoterapeutów wydaje certyfikaty, jako formę potwierdzania umiejętności psychoterapeutycznych. Nie istnieje jeden obowiązujący prawnie standard szkolenia psychoterapeutów w Polsce. Żaden z wydawanych certyfikatów nie jest dokumentem państwowym.

Gdzie można otrzymać certyfikat?

W Polsce istnieje około 20 stowarzyszeń psychoterapeutycznych prowadzących własne szkoły i wydających własne certyfikaty, współpracujących także z instytucjami europejskimi. Są to, m.in.:

    * Instytut Analizy Grupowej „Rasztów"
    * Instytut Integralnej Terapii Gestalt - Stowarzyszenie Edukacji Człowieka Dorosłego
    * Instytut Terapii Gestalt
    * Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
    * Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej
    * Koło Warszawskie Szkoły Europejskiej Psychoanalizy
    * Polskie Stowarzyszenie Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii
    * Polskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów i Trenerów  Psychologii Procesu
    * Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne
    * Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej
    * Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt
    * Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej
    * Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej
    * Polskie Towarzystwo Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu
    * Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej
    * Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
    * Sekcja Naukowa Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
    * Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
    * Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich
    * Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej

Ilu jest w Polsce psychoterapeutów?

Szacuje się, że w Polsce jest około 3 tys. psychoterapeutów. Trudność w dokładnym określeniu i liczby wynika z braku dostępności do list certyfikowanych psychoterapeutów w poszczególnych stowarzyszeniach, a także z braku jednolitych zasad certyfikacji. Zwraca to także uwagę na brak możliwości sprawdzenia czy potwierdzenia kwalifikacji danego psychoterapeuty przez pacjenta.

 

Dlaczego potrzebna jest ustawa regulująca zawód psychoterapeuty

  1. Żeby zabezpieczyć pacjentów przed nieprofesjonalistami – dając im informację kto jest rzeczywistym psychoterapeutą, a kto używa tego tytułu niezgodnie ze swoim wykształceniem (np. psycholodzy lub lekarze)

  2. Żeby nie powtórzyła się sytuacja rodziny pp. Bajkowskich – gdzie psychoterapeuci Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, z powodu swojej niekompetencji klinicznej i postępowania nieetycznego, choć zgodnego z prawem, spowodowali odebranie dzieci z normalnej rodziny.

  3. Żeby zapewnić pacjentom szeroki dostęp do psychoterapii. Żeby profesjonalni, dobrze wykształceni psychoterapeuci mogli leczyć niezamożnych pacjentów w NFZ (obecnie zatrudnia się tam głównie psychologów i certyfikowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne). W Polsce, wg. szacunków prof. A. Pritza z wiedeńskiego Sigmund Freud University, brakuje około 17. 000 psychoterapeutów.

  4. Żeby profesjonalni psychoterapeuci uzyskali bezpieczeństwo od zawłaszczania swojego zawodu przez inne zawody (psychiatrów, psychologów), których korporacje - Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Polskie Towarzystwo Psychologiczne - koncesjonowane jeszcze przez PZPR, wciąż, po 20 latach, próbują utrzymać postkomunistyczny monopol.


 

Czym się różni zawód psychoterapeuty od zawodu psychologa i psychiatry

Psycholog to absolwent pięcioletnich studiów magisterskich, zaczynających się po maturze, przygotowany do prowadzenia diagnostyki, badań naukowych, doradztwa i prostych form pomocy ludziom zwanych pomocą psychologiczną.

Psychiatra jest lekarzem specjalistą, przygotowanym do farmakoterapii zaburzeń psychicznych, mającym często teoretyczną wiedzę o psychoterapii, ale nie posiadający kompetencji ani specjalistycznego wykształcenia do jej prowadzenia.

Psychoterapeuta to odrębny zawód, polegający na leczeniu zaburzeń i problemów psychicznych metodami psychoterapeutycznymi. Wymagający około 7-letniego specjalistycznego szkolenia, które zaczyna się po studiach magisterskich.

Psycholog uczy się zawodu 5 lat po maturze, psychiatra 12 lat, psychoterapeuta 9 -15 lat.

 

Tagi: 
Znajdź nas na
Facebooku

Nowości

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY
Zarząd PFP informuje, że został wyznaczony termin jesiennej sesji certyfikacyjnej. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 6 października 2019 r.