Status NUO i NAO

Krajowa Organizacja Przyznająca
National Awarding Organization (NAO)

Decyzją Zarządu EAP z dn. 17 lutego 2012, status NAO przysługiuje jednocześnie Polskiej Federacji Psychoterapii oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwwa Psychiatrycznego. Oznacza to, że każda osoba rekomendowana do Europejskiego Certyfikatu Psychoterapeuty przez  jedną  z organizacji będzie musiała uzyskać także akceptację pozostałej.

Status NAO, czyli National Awarding Organization (Krajowa Organizacja Przyznająca)  oznacza możliwość reprezentowania interesów polskich psychoterapeutów w strukturach EAP oraz przyznawania rekomendacji polskim psychoterapeutom aplikującym do ECP (European Certificate of Psychotherapy).

 

Krajowa Organizacja Parasolowa
National Umbrella organization (NUO)

Decyzją Zarządu EAP z dn. 17 lutego 2012 PFP pomyślnie przeszła procedurę reapilikacji na status NUO. Tym samym Polska Federacja Psychoterapii ma status National Umbrella Organisation do roku 2019.

NUO jest organizacją psychoterapeutyczną w kraju europejskim, która wykazała, że reprezentuje najszerszy zakres różnych podejść psychoterapeutycznych, obejmuje największą liczbę praktyków i stosuje zasady EAP. Organizacja ta musi być prawnie zarejestrowana, posiadać opisaną w statucie i podlegającą kontroli strukturę zarządzania, która jest spójna ze statutem EAP oraz pisemny Kodeks Etyki zgodny z etycznymi wytycznymi EAP.

 

Delegatem Polskiej NUO/NAO z ramienia Polskiej Federacji Psychoterapii jest Milena Karlińska-Nehrebecka.

Polska w EAP >>

Znajdź nas na
Facebooku

Nowości

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY
Zarząd PFP informuje, że został wyznaczony termin jesiennej sesji certyfikacyjnej. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 6 października 2019 r.