Polska Federacja Psychoterapii ostrzega osoby pragnące się szkolić w psychoterapii

 1. Instytut Analizy Grupowej „Rasztów"
 2. Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt - Stowarzyszenie Edukacji Człowieka Dorosłego
 3. Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 4. Instytut Terapii Gestalt – Oddział Krakowski Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków
 5. Koło Warszawskie Psychoanalizy New Lacanian School – nie wystawia certyfikatów. Lista psychoanalityków z uprawnieniami jest dostępna na stronie światowej www.amp-nls.org
 6. Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej – nie wystawia certyfikatów. Lista psychoanalityków z uprawnieniami jest dostępna na stronie światowej www.amp-nls.org
 7. Polska Federacja Psychoterapii
 8. Polskie Stowarzyszenie Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii
 9. Polskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów i Trenerów Psychologii Procesu
 10. Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne – nie posiada certyfikatu; można uzyskać międzynarodową licencję
 11. Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu
 12. Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt
 13. Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej i Systemowej
 14. Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej
 15. Polskie Towarzystwo Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu
 16. Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej
 17. Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – *nie jest zrzeszone w międzynarodowej organizacji psychoterapeutycznej
 18. Sekcja Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich
 19. Oraz nienależąca do Polskiej Rady Psychoterapii, ale uznawana przez Radę, Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

 

Znajdź nas na
Facebooku

Nowości

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY
Zarząd PFP informuje, że został wyznaczony termin jesiennej sesji certyfikacyjnej. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 6 października 2019 r.