Polska Federacja Psychoterapii

     Polska Federacja Psychoterapii (PFP) powstała w grudniu 2004 r. Celem Federacji jest promowanie psychoterapii dla dobra publicznego i reprezentowanie psychoterapeutów polskich wobec władz i organizacji w kraju oraz na forum międzynarodowym.
    Polska Federacja Psychoterapii jest największą organizacją zawodową psychoterapeutów, która zrzesza ok. 1200 przedstawicieli tego zawodu.
    Działając w oparciu o Strasburską Deklarację Psychoterapii, PFP uznaje zawód psychoterapeuty jako autonomiczny oraz stanowi platformę dyskusji i działania otwartą dla psychoterapeutów wszystkich nurtów i kierunków psychoterapii uznanych przez WHO.

Strasburska Deklaracja Psychoterapii

1. Psychoterapia jest niezależną dyscypliną naukową praktykowaną jako niezależny, wolny zawód.
2. Szkolenie w psychoterapii przebiega na zaawansowanym, kwalifikowanym poziomie naukowym.
3. Gwarantuje się i zabezpiecza różnorodność podejść psychoterapeutycznych.
4. Pełne szkolenie psychoterapeutyczne obejmuje teorię, self-experience oraz praktykę pod superwizją. Nabywana jest odpowiednia wiedza o różnorodnych metodach psychoterapeutycznych.
5. Do szkolenia w psychoterapii droga wiedzie poprzez rozmaite wykształcenie początkowe, w szczególności poprzez nauki humanistyczne i społeczne.


Do celów statutowych PFP należą:

 • Promocja psychoterapii dla dobra publicznego.
 • Promocja wysokich standardów uprawiania psychoterapii, szkoleń w zakresie psychoterapii i etyki zawodowej.
 • Upowszechnianie i uregulowanie standardów wykonywania psychoterapii i szkolenia psychoterapeutów, poprzez opracowanie ustawy o wykonywaniu zawodu psychoterapeuty korespondującego (spójnego) z pracami legislacyjnymi w Parlamencie Europejskim.
 • Upowszechnianie w Polsce Europejskiego Certyfikatu Psychoterapii (ECP), jako dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w kraju i umożliwiającego praktykowanie psychoterapii w Unii Europejskiej.
 • Wspieranie:
  • współdziałania i wymiany zawodowej pomiędzy psychoterapeutami i   organizacjami psychoterapeutycznym,
  • kontaktu z pokrewnymi profesjami,
  • badań naukowych właściwych dla psychoterapii.

 

Znajdź nas na
Facebooku

Nowości

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY
Zarząd PFP informuje, że został wyznaczony termin jesiennej sesji certyfikacyjnej. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 6 października 2019 r.