O Psychoterapii

Co to jest psychoterapia?

Psychoterapia polega na leczeniu zaburzeń psychicznych, rehabilitacji i profilaktyce zaburzeń psychicznych specyficznymi metodami psychoterapeutycznymi, w oparciu o unikalną, specyficznie oddziałującą relację pacjenta z psychoterapeutą, tj. specjalistą mającym określone kwalifikacje i kompetencje. Opiera się na naukach psychoterapeutycznych.

Psychoterapeuta to wolny, niezależny zawód. Kształcenie w zawodzie psychoterapeuty wymaga najpierw ukończenia studiów uniwersyteckich, zwykle humanistycznych lub społecznych. Potem przechodzi 4-7 letnie szkolenie składające się z własnej psychoterapii, szkolenia praktycznego i teoretycznego, praktyki superwizowanej, superwizji i stażu klinicznego. Zawód psychoterapeuty posiada unikalne zasady etyczne.

Psychoterapeutą nie jest: psycholog, psychiatra, psycholog kliniczny, terapeuta uzależnień, pielęgniarka psychiatryczna – to są inne zawody, niemające kompetencji psychoterapeutycznych. Psychoterapeuci z nimi współpracują.

 

Psychoterapia jest potrzebna i korzystna dla obywateli i dla Państwa

 1. Psychoterapia jest bardzo skuteczna, a zaburzenia psychiczne są obecnie bardzo częste - dotykają około 1/3 obywateli.

 2. Opłaca się społeczeństwu - podnosi skuteczność w pracy oraz jakość życia pacjentów i ich rodzin.

 3. Zapobiega cięższym zaburzeniom i szkodom, jakie ponoszą rodziny osób z zaburzeniami psychicznymi oraz całe Państwo.

 4. Nie tylko zmniejsza objawy, ale też śmiertelność, zachorowalność i niesprawność.

 5. Opłaca się Państwu - obniża koszty opieki medycznej, a w podstawowej opiece zdrowotnej stanowi inwestycję, która zmniejsza inne koszty medyczne o 20-30% tego, co kosztowała psychoterapia. Niektóre badania mówią o oszczędności 10-krotnie wyższej niż koszt psychoterapii.

 6. Jest tańsza od leków psychotropowych, także w depresji, a pacjenci mający zaburzenia depresyjne i lękowe, po dość krótkiej psychoterapii, całkowicie wracają do zdrowia.

 7. Efekty leczenia psychoterapeutycznego są trwalsze od leczenia lekami i zwykle znacznie silniejsze i rozleglejsze, a psychoterapia w przeciwieństwie do leków nie daje szkodliwych skutków ubocznych.

 8. Poziom etyki profesjonalnych psychoterapeutów jest wysoki i stawia na pierwszym miejscu dobro pacjenta, a nie lojalność zawodową, odwrotnie niż Kodeks Etyki Lekarskiej.

 9. Psychoterapeuci, jeśli nie są jednocześnie psychiatrami, nie są uwikłani w dwuznaczne relacje z przemysłem farmaceutyczny, co jest korzystne dla pacjentów.

American Psychological Association, jedno z wiodących stowarzyszeń prowadzących badania nad psychoterapią, w uchwale „Uznanie skuteczności psychoterapii” z 2012, w oparciu o wyniki badań naukowych z ostatnich 30 lat, stwierdza że:

 1. Psychoterapia ma wysoką skuteczność. Wysoka skuteczność jest podobna w różnych zaburzeniach dzieci, dorosłych i osób starszych.

 2. Skuteczność psychoterapii zależy dużo bardziej właściwości klinicysty, pacjenta i sytuacji, niż od stosowanego rodzaju psychoterapii czy zaburzenia.

 3. W porównaniu z leczeniem farmakologicznym efekty psychoterapii są trwalsze, nie wymagają dodatkowego leczenia, a po zakończeniu stan pacjenta wciąż się polepsza, dzięki temu, czego nauczył się w czasie psychoterapii.

 4. Różne formy psychoterapii mają podobną skuteczność, szczególnie gdy są dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta. Różnice w skuteczności psychoterapii nie są spowodowane przez rodzaj psychoterapii, ale wynikają z kompetencji konkretego psychoterapeuty i atrybutów pacjenta

 5. Pacjenci mający zaburzenia depresyjne i lękowe po dość krótkiej psychoterapii całkowicie wracają do zdrowia.

 6. Koszty psychoterapii są niższe od farmakoterapii.

 7. Psychoterapia jest ekonomiczną formą leczenia; zmniejsza niesprawność, zachorowalność, śmiertelność, podwyższa funkcjonowanie zawodowe, redukuje hospitalizację w szpitalach psychiatrycznych i czasem obniża koszty innych usług medycznych i chirurgicznych.

 8. Psychoterapia zmniejsza ogólne koszty medyczne i konsumpcję usług medycznych

 9. Zastosowanie psychoterapii w opiece zdrowotnej zmniejsza ogólne koszty medyczne o 20-30% tego, co kosztowała psychoterapia

 10. 1$ wydany na psychoterapię osób chorych medycznych powodował oszczędność 10$ w ogólnych kosztach usług medycznych

 11. Jest bardziej ekonomicznym leczeniem depresji niż leki.

 12. Dla pacjentów geriatrycznych z depresją jest bardziej wskazana niż leki, gorzej tolerowane przez starszy organizm.

 13. Psychoterapia jest skuteczna wobec pacjentów z niepełnosprawnością poznawczą, intelektualną, fizyczną, wzrokową, słuchową i psychologiczną.

 14. Psychoterapia leczy depresję u chorych somatycznie (np. na raka, artretyzm czy HIV)

Pełne tłumaczenie uchwały APA dostępne jest tutaj >>

Zawód psychoterapeuty w Polsce >>

Tagi: 
Znajdź nas na
Facebooku

Nowości

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY
Zarząd PFP informuje, że został wyznaczony termin jesiennej sesji certyfikacyjnej. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 6 października 2019 r.