List prof. Alfreda Pritz'a

Pismo prof. Alfreda Pritza do środowiska polskich psychoterapeutów

Wiedeń
17 stycznia 2005


Drodzy Koledzy,

Z dużym zadowoleniem przyjąłem fakt utworzenia Polskiej Federacji Psychoterapii (PFP).
Cele Federacji są zgodne z celami Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii (EAP), co pozwala nam na ścisłą współpracę, a Federacji umożliwia zaistnienie w strukturach EAP jako reprezentacji psychoterapeutów polskich. Szczególnie ważne jest, że PFP działając zgodnie z Deklaracją Strasburską uznaje niezależność zawodu psychoterapeuty oraz równość podejść terapeutycznych i reprezentuje szerokie grono psychoterapeutów - przedstawicieli różnych szkół w psychoterapii.
Doceniam też gotowość PFP do upowszechnienia Europejskiego Certyfikatu Psychoterapeuty w Polsce, gdyż dowodzi ona dbałości o wysokie standardy profesjonalne i etyczne wykonywania zawodu i ułatwi psychoterapeutom polskim równoprawne działanie na rynku europejskim.
Znajomość statutu oraz dotychczasowych działań podjętych przez Federację pokazuje, że jest to organizacja dysponująca potencjałem pozwalającym na rzeczywistą realizację założonych celów i rzeczową współpracę z EAP.

Z przyjemnością przyjąłem zaproszenie na I Kongres PFP. Liczę, że moja obecność pozwoli wytyczyć dalsze kierunki rozwoju współpracy PFP z EAP.

Pozdrawiam wszystkich polskich psychoterapeutów

Znajdź nas na
Facebooku

Nowości

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY
Zarząd PFP informuje, że został wyznaczony termin jesiennej sesji certyfikacyjnej. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 6 października 2019 r.