Kto JEST, a kto nie jest psychoterapeutą

Sprawdź swojego psychoterapeutę

Tu sprawdzisz, czy twój psychoterapeuta ma uprawnienia renomowanej organizacji.

Polska Federacja Psychoterapii ostrzega klientów/pacjentów psychoterapii przed korzystaniem z usług osób niewykwalifikowanych.

PFP zaleca korzystanie z usług psychoterapeutów z 19 stowarzyszeń zrzeszonych w Polskiej Federacji Psychoterapii i Polskiej Radzie Psychoterapii,

 1. Posiadających certyfikaty psychoterapeuty lub
 2. Będących w szkoleniu certyfikacyjnym

Poniżej podajemy WZORY certyfikatów psychoterapeuty poszczególnych stowarzyszeń, w kolejności alfabetycznej. Niemal wszystkie* należą do renomowanych międzynarodowych organizacji psychoterapeutycznych.

 1. Instytut Analizy Grupowej „Rasztów”
 2. Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt- Stowarzyszenie Edukacji Człowieka Dorosłego
 3. Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 4. Instytut Terapii Gestalt – Oddział Krakowski Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków. Udostępniamy jeden z 3 wzorów certyfikatu z różnych okresów.
 5. Koło Warszawskie Psychoanalizy New Lacanian School – nie wystawia certyfikatów. Lista psychoanalityków z uprawnieniami jest dostępna na stronie światowej www.amp-nls.org
 6. Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej – nie wystawia certyfikatów. Lista psychoanalityków z uprawnieniami jest dostępna na stronie światowej www.amp-nls.org
 7. Polska Federacja Psychoterapii
 8. Polskie Stowarzyszenie Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii
 9. Polskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów i Trenerów Psychologii Procesu
 10. Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne – nie posiadają certyfikatu; można uzyskać międzynarodową licencję
 11. Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej
 12. Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu
 13. Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt
 14. Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej
 15. Polskie Towarzystwo Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu
 16. Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej
 17. Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – *nie jest zrzeszone w międzynarodowej organizacji psychoterapeutycznej
 18. Sekcja Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich
 1. Oraz nienależąca do Polskiej Rady Psychoterapii, ale uznawana przez Radę, Sekcja Naukowa Psychoterapii Towarzystwa Psychiatrycznego.

Niemal wszystkie stowarzyszenia na swoich stronach podają listy certyfikowanych psychoterapeutów.

L.p. Organizacja Psychoterapeuta Superwizor
 1. Instytut Analizy Grupowej „Rasztów” Certyfikat psychoterapeuty Instytut Analizy Grupowej "Rasztów"
Rejestr >>
Przyznaje Certyfikat Superwizora.
 2. Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt- Stowarzyszenie Edukacji Człowieka Dorosłego Certyfikat psychoterapeuty Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt Nie przyznaje własnych; Instytut oferuje szkolenie prowadzące do uzyskania certyfikatu superwizora EAGT.

Rejestr rekomendowanych superwizorów po szkoleniu w IIPG >>

 3. Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej Od kilku lat certyfikat Instytutu zastąpiony przez Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej. Certyfikat Superwizora Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii IntegracyjnejOd kilku lat certyfikat Instytutu zastąpiony przez Certyfikat Superwizora Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej.
 4. Instytut Terapii Gestalt – Oddział Krakowski Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków Certyfikat psychoterapeuty Instytut Terapii Gestalt Certyfikat Superwizora Instytutu Terapii Gestalt
 5. Koło Warszawskie Psychoanalizy New Lacanian School Nie ma certyfikatów, tylko tytuły, 3 kolejne stopnie. Posiadanie tytułu poswiadczone jest wyłącznie wpisem do rejestru na stronie www światowego stowarzyszenia >> (AMP, po francusku), gdzie są podane osoby z tytułami (AP lub AE lub AME). Stowarzyszenie światowe skupia tylko osoby mające tytuły.
Opis tytułów na stronie europejskiego stowarzyszenia NLS >>
Rejestr członków >>
 6. Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej Jak wyżej
 7. Polska Federacja Psychoterapii Certyfikat Psychoterapeuty Polskiej Federacji Psychoterapii
Rejestr >>
Certyfikat Superwizora Polskiej Federacji Psychoterapii
Rejestr >>
 8. Polskie Stowarzyszenie Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii Certyfikat i procedura przyznawania w przygotowaniu, otwarcie niebawem
 9. Polskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów i Trenerów Psychologii Procesu Przyznaje Certyfikat Psychoterapeuty Przyznaje Certyfikat Superwizora
10. Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne Nie posiada certyfikatu; oferuje szkolenie, po którym można uzyskać międzynarodową licencję.
Rejestr licencjonowanych psychoanalityków (członków PTPa) oraz osób w trakcie szkolenia (kandydatów PTPa) >>
11. Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej  
11. Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu Certyfikat psychoterapeuty
Rejestr psychoterapeutów z pełnymi uprawnieniami >>
Rejestr psychoterapeutów posiadających cęściowe uprawnienia (uzyskiwane po I fazie szkolenia zakończonej egzaminem) >>
Nie przyznaje certyfikatu superwizora
12. Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt Rejestr >> Certyfikat i procedura przyznawania w przygotowaniu, otwarcie wiosną 2014. Obecnie rekomenduje superwizorów certyfikowanych przez EAGT:

Rejestr >>   

14. Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej
Rejestr >>
15. Polskie Towarzystwo Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu Przyznaje Certyfikaty Superwizora.
16. Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego
Rejestr >>

Przyznaje Certyfikat Superwizora Dydaktyka

Rejestr >>

 

17. Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Rejestr >>
Certyfikat Superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Rejestr >>
18. Sekcja Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich Certyfikat Psychoterapeuty Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich
Rejestr >>
Przyznaje Certyfikat Superwizora.

Rejestr >>

19.

Sekcja Naukowa Psychoterapii, Sekcja Naukowa Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego*

 

*organizacja wystąpiła z Rady (PRP), ale podajemy jej uprawnienia

Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Rejestr >> 
Certyfikat Superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Rejestr >> 

 

 

Źródło:

 1. Instytut Analizy Grupowej „Rasztów”, Internet
 2. Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt, Internet
 3. Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 4. Instytut Terapii Gestalt, Internet
 5. Koło Warszawskie Psychoanalizy New Lacanian School
 6. Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej
 7. Polska Federacja Psychoterapii
 8. Polskie Stowarzyszenie Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii
 9. Polskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów i Trenerów Psychologii Procesu
 10. Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne, Internet
 11. Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej
 12. Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu
 13. Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt, Internet
 14. Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej, Internet
 15. Polskie Towarzystwo Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu
 16. Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Internet
 17. Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Internet
 18. Sekcja Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich
 19. Sekcja Naukowa Psychoterapii Towarzystwa Psychiatrycznego, Internet.

 

 

Tagi: 
Znajdź nas na
Facebooku

Nowości

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY
Zarząd PFP informuje, że został wyznaczony termin jesiennej sesji certyfikacyjnej. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 6 października 2019 r.