Jak uzyskać Certyfikat Psychoterapeuty PFP

Jak uzyskać certyfikat Psychoterapeuty PFP
Krok po kroku

Instrukcja dla osób, które spełniają warunki ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty PFP.

 

Krok 1: przesłanie aplikacji

Aby rozpocząć aplikację:

 1. ureguluj składki członkowskie lub inne możliwe należności wobec Federacji
 2. wpłać opłatę aplikacyjną wysokości 200 zł na konto Federacji, w tytule przelewu pisząc Certyfikat 1 – imię i nazwisko,
 3. zwróć się do biura PFP o potwierdzenie o członkostwie w Federacji i bieżącym opłaceniu składek i opłat, w tym opłaty Certyfikat 1.
 4. prześlij do Komisji Certyfikacyjnej dokumenty aplikacyjne.

Aplikacje w postaci elektronicznej (skany) należy kierować na adres biuropfp@gmail.com, w temacie maila pisząc „Certyfikat-imię i nazwisko”.

Aplikacja zawiera następujące dokumenty:

 1. Podanie do Zarządu Polskiej Federacji Psychoterapii o zgodę na przystąpienie do procedury certyfikacyjnej
 2. Skan Dyplomu magisterskiego lub ekwiwalentu (np. dyplomu lekarza)
 3. Skany dyplomów innych stopni naukowych i posiadanych uprawnień w dziedzinie psychoterapii
 4. Podpisana Deklaracja przestrzegania Etyki zawodowej i Deklaracja Strasburska (po polsku i angielsku) – skan z podpisem.
  Pobierz deklarację przestrzegania etyki zawodowej >>
  Pobierz Deklarację Strasburską: wersja polska >> oraz wersja angielska >>
 5. Curriculum Vitae (wg. wzoru EAP)
  Pobierz wzór CV >>
 6. Zaświadczenie z macierzystej placówki szkolącej o ukończeniu 4-letniego kształcenia w zawodzie psychoterapeuty (dotyczy osób wykształconych w takich placówkach).
 7. Zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, superwizji, własnej psychoterapii, stażach, udziale w konferencjach etc. zawierające zawartość szkolenia, nazwiska prowadzących, daty, liczbę godzin i podpisy
 8. Aktualna rekomendacja superwizora psychoterapii.
  Rekomendacja powinna jednoznacznie potwierdzać, że kandydat jest dojrzały osobowościowo, społecznie i profesjonalnie posiada kompetencję do samodzielnego prowadzenia psychoterapii, przestrzega wymogów etyki zawodowej i pozostawał w superwizji u danego superwizora co najmniej rok/50 godz.
 9. Zaświadczenie od Sekretarza PFP o członkostwie w Federacji i bieżącym opłaceniu składek i opłat, w tym opłaty Certyfikat 1.

 

Krok 2: egzamin z teorii psychoterapii

Egzamin testowy z teorii psychoterapii odbywa się w siedzibie Federacji. Stanowi test wyboru i oparty jest na podanej literaturze

Uwaga: osoby posiadające tytuł magistra lub doktora psychoterapii mają egzamin z teorii zaliczony z urzędu, zgodnie z oceną na Dyplomie.

Pobierz listę lektur do egzaminu >>

 

Krok 3: egzamin ustny

Gdy zdałeś egzamin z teorii, otrzymujesz mailowe zawiadomienie od Komisji. Wówczas:

 1. wpłać opłatę wysokości 500 zł na konto Federacji, w tytule przelewu pisząc Certyfikat 2 – imię i nazwisko.
 2. prześlij do Komisji Certyfikacyjnej (na adres siedziby Federacji) materiały do egzaminu ustnego wraz z dowodem wpłaty.

Kandydat przekazuje Komisji Certyfikacyjnej nagranie audio 1 sesji terapeutycznej ze swojej praktyki psychoterapeutycznej, wraz z transkryptem oraz zwięzły opis przypadku zawierający:

 1. zgłoszenie, wiek, płeć pacjenta i kontekts zgłoszenia,
 2. diagnozę nozologiczną (ICD lub DSM) z uzasadnieniem,
 3. diagnozę psychoterapeutyczną,
 4. krótką charakterystykę przedstawionej sesji,
 5. efekty psychoterapii (jeśli została zakończona),
 6. można dołączyć skan testów badających efekt terapii,
 7. 2 pisemną zgodę pacjenta na nagrywanie - skan.

 

Krok 4

Gdy został Ci przyznany Certyfikat, otrzymujesz mailem zawiadomienie od Zaządu PFP. Wówczas:

 1. wpłać składkę certyfikacyjną nabieżący rok wysokości 100 zł na konto Federacji, w tytule przelewu pisząc Certyfikat składka - Imię i nazwisko
 2. prześlij na adres: biuropfp@gmail.com dowód wpłaty.

 

Wręczenie certyfikatu

Certyfikaty są uroczyście wręczane na Walnym Zgromadzeniu Polskiej Federacji Psychoterapii.

 

 

Kandydaci zostaną powiadomieni o wynikach egzaminu i terminie egzaminu ustnego w przeciągu tygodnia po egzaminie.

 

Tagi: 
Znajdź nas na
Facebooku

Nowości

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY
Zarząd PFP informuje, że został wyznaczony termin jesiennej sesji certyfikacyjnej. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 6 października 2019 r.