EAP - Europejskie Towarzystwo Psychoterapii

Europejskie Towarzystwo Psychoterapii
European Association of Psychotherapy (EAP)

Europejskie Towarzystwo Psychoterapii reprezentuje 128 organizacji - w tym 28 krajowych organizacji parasolowych oraz 17 organizacji psychoterapeutycznych o zasięgu europejskim - z 41 krajów w Europie, zrzeszając w ten sposób ponad 120.000 psychoterapeutów. EAP umożliwia także członkostwo indywidualnym psychoterapeutom.

EAP został założony 30 czerwca 1991 roku w Wiedniu, w Austrii jako organizacja non-profit, która ma na celu jednoczyć organizacje psychoterapeutyczne w jedno wspólne towarzystwo. Bazując na Strasburskiej Deklaracji Psychoterapii z 1990 roku EAP reprezentuje wysokie standardy szkolenia oraz broni prawa psychoterapii jako wolnego i niezależnego zawodu.

Do głównych działań EAP należą:

  • dążenie do osiągania przez społeczeństwo korzyści płynących z redukowania cierpienia emocjonalnego, zapobiegania zaburzeniom i chorobom psychicznym oraz podnoszenia jakości i zadowolenia z życia;
  • ustanowienie i przyznawanie Europejskich Certyfkatów Psychoterapii dla odpowiednio wykwalifikowanych psychoterapeutów w całej Europie. Ponadto prowadzenie rejestru psychoterapeutów z ECP i sprawdzanie czy zachowują oni wysoką jakość swoich usług. Celem Europejskiego Certyfikatu Psychoterapii jest dbanie o interesy psychoterapeutów oraz ich klientów., dlatego EAP chce mieć pewność, że wyszkolenie i praktyka psychoterapeutów jest na najwyższym poziomie. Ten poziom to 3200 godzin szkolenia teoretycznego, praktycznego, psychoterapii własnej oraz superwizji. Ustanowienie takiego poziomu oraz jego potwierdzenie wskazuje na wyszkolenie zgodne ze standardami EAP i ułatwia psychoterapeucie pracę w każdym kraju europejskim. Wszyscy posiadacze ECP są rejestrowanie w Europejskim Rejestrze Psychoterapii (ERP), który znajduje się na stronie EAP. Więcej informacji na temat certyfikatu można uzyskać w biurze EAP lub znaleźć na stronie internetowej;
  • wywieranie wpływu oraz starania o odpowiedni rozwój i unormowanie standarów psychoterapii w krajach europejskich, a także udostępnianie tych informacji i dokumentacji organizacjom politycznym i rządowym;
  • jako profesjonalna instytucja ma na celu promowanie wysokich standardów etycznych, szkolenia i edukacji w psychoterapii, dla ogólnego dobra społecznego;
  • promuje współpracę i wymianę idei pomiędzy różnymi oganizacjami psychoterapeutycznymi i zachęca do współpracy z odpowiednimi instytucjami;
  • dostarcza wiedzę na temat psychoterapii poprzez stronę internetową oraz czasopismo pośiwęcone psychoterapii: "Internation Journal of Psychotherapy"
  • aktywnie wspiera w krajach europejskich projekty edukacyjne, praktyczne i naukowo-badawcze;
  • organizowanie kongresów w całej Europie;
  • członkostwo w Światowej Radzie Psychoterapii (EAP należy do jej założycieli).

Członkowie EAP spotykają się na corocznych kongresach organizowanych w różnych krajach europejskich. Członkowie Zarządu (ok. 60 osób) spotykają się trzy razy w roku. W swojej działalności EAP wspiera kongresy organizacji członkowskich oraz krajowych.

Znajdź nas na
Facebooku

Nowości

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY
Zarząd PFP informuje, że został wyznaczony termin jesiennej sesji certyfikacyjnej. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 6 października 2019 r.