Członkostwo w PFP

Polska Federacja Psychoterapii to ogólnopolska organizacja zawodowa zrzeszająca psychoterapeutów róznych modalności i osoby kształcące się w zawodzie psychoterapeuty, a także studentów studiów magisterskich lub medycznych zainteresowanych zawodem psychoterapeuty. Stowarzyszenia psychoterapeutyczne, instytucje szkolące, ośrodki i gabinety psychoterapii zapraszamy do członkostwa organizacyjnego.

Korzyści z przynależności

Przynależność do organizacji zawodowej jest wymogiem odpowiedzialnego uprawiania zawodu psychoterapeuty. W ten sposób zapewnia się swoim pacjentom, że korzystają z psychoterapii u profesjonalisty, który jest poddany społecznej kontroli w społeczności, np. porzez superwizję, wymianę rówieśniczą, prezentację przypadków i wystąpień na zjazdach naukowych, szkolenie czy egzaminy. Przynależność do organizacji zaowdowej chroni też psychoterapeutę - pacjent może wnosić zażalenia na pracę psychoterapeuty do organizacji, w której ten jest zrzeszony.

Zapisując się do Federacji:

 • staje się częścią społeczności profesjonalistów ceniących określone wartości,
 • zyskuje się dostęp do wymiany zawodowej, także nieformalnej,
 • można uzyskać, w pewnym zakresie, wsparcie lub porady w sprawach organizacyjno - zawodowych i związanych z kształceniem,
 • po spełnieniu wymogów szkoleniowych i zdaniu egzaminu można starać się o Certyfikat Psychoterapeuty PFP,
 • można uzyskać indywidualne członkostwo w European Association for Psychotherapy (EAP),
 • po spełnieniu wymogów formalnych można starać się o Europejski Certyfikat Psychoterapeuty (European Certificate of Psychotherapy, ECP), przyznawany przez EAP
 • otrzymuje się dostęp do materiałów na witrynie PFP dostępnych tylko dla członków,
 • już wkrótce będze można umieścić swoje dane kontaktowe dla pacjentów na witrynie PFP,
 • można mieć zniżki w opłatach za Zjazdy, konferencje i szkolenia organizowane i współorganizowane przez PFP oraz takie, nad którymi PFP sprawuje patronat,
 • po akceptacji recenzentów można publikować artykuły na witrynie PFP,
 • można uzyskać dostęp do specjalistycznej pomocy prawnej.

Członkostwo indywidualne

Zapraszamy do przystąpienia psychoterapeutów, osoby kształcące się w zawodzie psychoterapeuty lub zainteresowane takim kształceniem - studentów studiów magisterskich lub medycznych zainteresowanych zawodem psychoterapeuty

Czytaj o członkostwie indywidualnym >>

Ponadto PFP posiada status NAO (wraz z SNP PTP) i NUO w European Association for Psychotherapy (EAP), co oznacza, że pośredniczy w procedurze przyznawania Europejskiego Certyfikatu Psychoterapii ECP oraz akredytowaniu ośrodków szkolących w EAP. Zapraszamy więc psychoterapeutów, którzy chcą uzyskać uprawnienia na poziomie europejskim.

Członkostwo organizacyjne

Do członkostwa organizacyjnego zapraszamy natomiast stowarzyszenia psychoterapeutyczne, instytucje szkolące, ośrodki i gabinety psychoterapii. Poprzez czlonkstwo w PFP ich członkowie zyskują afiliację w EAP.

Czytaj o członkostwie organizacyjnym >>

 

 

Więcej informacji o członkostwie w PFP znajdziesz w statucie >>

Znajdź nas na
Facebooku

Nowości

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY
Zarząd PFP informuje, że został wyznaczony termin jesiennej sesji certyfikacyjnej. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 6 października 2019 r.