Członkostwo indywidualne

 

Dokument do pobrania: Deklaracja Członkowska Polskiej Federacji Psychoterapii

 W momencie przyjęcia do Polskiej Federacji Psychoterapii otrzymuje się członkostwo indywidualne jednego z poniższych rodzajów.

Członkiem zwyczajnym może zostać osoba, legitymująca się dyplomem magistra lub dyplomem ukończenia studiów medycznych, wyszkolona w metodzie psychoterapii opartej na badaniach naukowych lub praktyce klinicznej, mająca co najmniej 4 lata praktyki w zawodzie psychoterapeuty, rekomendowana przez dwóch członków zwyczajnych.

Członkiem nadzwyczajnym może zostać osoba z wyższym wykształceniem, zainteresowana celami Federacji, a także studenci kierunków wymienionych powyżej, pragnący kształcić się w psychoterapii. Posiada wszystkie prawa z wyjątkiem prawa wyborczego, uczestnictwa w komisjach i prawa głosowania na Walnym Zgromadzeniu.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna deklarująca finansowe wsparcie dla celów Federacji. Tytuł ten przyznawany przez Zarząd osobom fizycznym lub prawnym, które finansowo wspierają działalność Federacji.

 

Procedura przyjęcia

Członków Federacji przyjmuje Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji. Należy pobrać, wypełnić i podpisać dokument: Deklaracja Członkowska Polskiej Federacji Psychoterapii i przesłać go drogą pocztową na adres sekretariatu PFP lub elektroniczną (dokument zeskanowany) na adres biuropfp@gmail.com. Rozpatrujemy wyłącznie kompletnie wypełnione deklaracje. (Uwaga: rekomendacje dwóch członków zwyczajnych są wymagane jedynie przy ubieganiu się o członkostwo zwyczajne).


 

Opłaty członkowskie

Decyzją Walnego Zgromadzenia począwszy od roku 2020 zostały ustalone następujące opłaty:

  • składka członka indywidualnego bez certyfikatu PFP wynosi 200 zł za rok
  • składka członkowska certyfikowanego psychoterapeuty PFP wynosi 250 zł za rok,
  • składka członkowska certyfikowanego superwizora PFP wynosi 300 zł za rok.

UWAGA: każdy członek PFP przynależy tylko do jednej z powyższych kategorii naraz (tj, jeśli posiada certyfikaty psychoterpeuty PFP i superwizora PFP, płaci tylko składkę certyfikowanego superwizora PFP).

 

  • Płatności prosimy dokonywać na rachunek Polskiej Federacji Psychoterapii


nr konta:
92 1140 2004 0000 3102 7573 0470

tytułem: składka członkowska za 20.... rok, imię i nazwisko.

 

Uwaga: na dokonane w danym roku wpłaty biuro PFP wystawia noty księgowe (odpowiednik faktury VAT) umożliwiające wliczenie opłaconych składek w koszta działalności. W celu otrzymania noty należy zwrócić się mailowo do skarbnika (skarbnik.pfp@gmail.com) podając dane jak do faktury VAT.

 

Znajdź nas na
Facebooku

Nowości

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY
Zarząd PFP informuje, że został wyznaczony termin jesiennej sesji certyfikacyjnej. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 6 października 2019 r.