Certyfikowani Superwizorzy PFP

Alfabetyczna lista superwizorów psychoterapii certyfikowanych przez Polską Federację Psychoterapii. Dodatkowe informacje: polskie afiliacje, specjalizacja, miejsce praktyki, dane kontaktowe. Dane będą sukcesywnie uzupełniane i aktualizowane.

Strona w trakcie aktualizacji

Zarząd Federacji przyznał, w trybie grandparenting, tytuł Superwizora Psychoterapii osobom, które od wielu lat pełnią funkcje superwizora w organizacjach psychoterapeutycznych należących do Polskiej Federacji Psychoterapii, mają wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz Europejski Certyfikat Psychoterapii (ECP holders). Kolejni superwizorzy Federacji będą powoływani po zdaniu egzaminu na Certyfikat Superwizora.

Wszyscy Certyfikowani Superwizorzy podjęli zobowiązanie udzielania superwizji członkom Federacji, oczywiście na normalnych zasadach finansowych.

Przy rozpatrywaniu aplikacji na Certyfikat Psychoterapeuty PFP, rekomendacje i superwizja u tych właśnie superwizorów będą uznawane w pierwszej kolejności.

Wszystkim superwizorom Zarząd gratuluje i wyraża nadzieję na wspólną pracę na rzecz psychoterapeutów i pacjentów.

Znajdź nas na
Facebooku

Nowości

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY
Zarząd PFP informuje, że został wyznaczony termin jesiennej sesji certyfikacyjnej. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 6 października 2019 r.