Aktualności

Zapraszamy na konferencję 

"Dzisiejsze manifestacje cierpienia"  

16-17 marca 2018 r.

www.cierpienie.psychoanaliza.com.pl

Koło Krakowskie Psychoanalizy New Lacanian School oraz Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im.KEN w Krakowie zaprasza na coroczną Konferencję z cyklu Psychoanaliza-Psychoterapia

termin: 16-17 marca 2018
miejsce: Aula im Danka, Uniwersytet Pedagogiczny im KEN w Krakowie, ul. Podchorążych 2
 
organizator: Krakowskie Koło Psychoanalizy NLS oraz Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im.KEN w Krakowie
 
opis:Cierpienie w dzisiejszych czasach nabrało charakteru ekspansywnego, jego przejawy manifestują się dość agresywnie, a podmiot ludzki jest wobec nich coraz bardziej bezradny. Społeczeństwa i instytucje podejmują różnorakie środki zaradcze by okiełznać ten stan rzeczy. Nadzieję pokłada się w mnożeniu klasyfikacji mających zdiagnozować dane zaburzenie, do którego znajdzie się odpowiedni lek. Ratunku szuka się w dynamicznie rozwijających się naukach badających strukturę mózgu i jego funkcjonowanie.

Można też zauważyć eksplozję w zakresie tworzenia kolejnych form pomocy człowiekowi: couching od wszystkiego, mediacje, doradztwo, trening osobisty, modalności psychoterapeutyczne specjalizujące się w doraźnej eliminacji jednego uciążliwego objawu. Niestety w tych staraniach, by człowiek nie cierpiał, akcent jest często położony nie na indywidualne cierpienie, a na troskę o normę i tzw. skuteczność. Jest to efekt m. in. działania dyskursu mistrza, który w aliansie z dyskursem kapitalistycznym rozpanoszył się. 

Przedmiotem naszej konferencji będzie przywołanie troski o prawo do doświadczania cierpienia w wymiarze jednostkowym (singularite). Właśnie dlatego, że świat się zglobalizował, skomercjalizował i doszło do niewyobrażalnej cyfryzacji podmiotu ludzkiego jest ważne, by przypomnieć sobie, że cierpienia nie da się umasowić i znormalizować. Każdy podmiot cierpi na swój niepowtarzalny sposób i podejmuje wysiłki by tego bronić.

Psychoanaliza lacanowska daje tu swoje świadectwo w  trosce o conditio humana. W kuracji podmiotu, który przychodzi ze skargą do psychoanalityka  nie chodzi o eliminowanie pojedynczych objawów…  Wiedział o tym Freud, czego dał wyraz dobitnie również w tekście Kultura jako źródło cierpień. Tekst ten mający ponad 90 lat jakże aktualny na miarę naszych czasów. Jest to też ważne miejsce troski wielu prądów filozoficznych co będzie słyszalne podczas naszej konferencji.

Wspaniałą przestrzenią do indywidualnego mierzenia się z cierpieniem jest też sztuka, choć dziś artyści coraz rzadziej z tej jej funkcji korzystają na rzecz komercji czy identyfikacji z oczywistymi dyskursami. 

opłata: członkowie Koła Krakowskiego i Warszawskiego Psychoanalizy NLS oraz doktoranci -180 zl, pozostałe osoby- 220 zł, studenci - 70 zł

numer konta: 14124014311111000010465486  z dopiskiem; "cierpienie"
 
 
 
w imieniu organizatorów Konferencji, Alina Henzel-Korzeniowska i Andrzej Serafin
 

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze PFP, listopad 2017

 

Serdecznie zapraszamy na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze PFP, na którym odbędą się wybory do władz Federacji kolejnej kadencji (zarząd, komisja rewizyjna, sąd koleżeński).

Czas i miejsce: 4 listopada br. (sobota) o godz. 16.00 w siedzibie Federacji w Krakowie,
przy ul. Pod Skałą 9.

Drugi termin zgromadzenia wyznacza się na sobotę, 4 listopada, godz. 16.15. 


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PFP, listopad 2016

Uprzejmie informujemy, że 20 listopada 2016 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Federacji Psychoterapii, podczas którego wybrany będzie nowy skład zarządu. Wkrótce więcej informacji. Serdecznie zapraszamy.


Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze PFP, maj 2016

Uprzejmie informujemy, że 28 maja 2016 w siedzibie Federacji, przy ul. Pocieszka 6 w Krakowie odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Polskiej Federacji Psychoterapii.

Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdania władz oraz omówiło bieżące sprawy PFP.


Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze PFP, czerwiec 2015

Uprzejmie informujemy, że 6 czerwca 2015 w siedzibie Federacji, przy ul. Pocieszka 6 w Krakowie odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Polskiej Federacji Psychoterapii.

Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdania władz oraz omówiło bieżące sprawy PFP.


Konferencja pod patronatem Federacji

Krakowskie Kolo Psychoanalizy NSL wraz z Centrum Studiów Humanistycznych, Wydział Polonistyki UJ - organizatorzy  Konferencji  zapraszają do udziału w 
 
VI Konferencji z cyklu Psychoanaliza-Psychoterapia pt."Trauma. Doświadczenie, zapis, terapia", 21-22 marca 2015
 
więcej informacji i zapisy do 19 marca na:  www.trauma.psychoanaliza.com.pl
 
Podczas Konferencji w interdyscyplinarnym gronie  porozmawiamy na temat:
-  warunków psychicznych zachodzących w umyśle ludzkim, które prowadzą do powstania wydarzenia traumatycznego.
- traumy zbiorowej, jak na przykład: doświadczenie wojny, Holocaust, katastrofa lotnicza i żywiołowa,
- fascynacji zjawiskiem traumy przez artystów, dla których środkiem do wyrażenia własnych przeżyć i poglądów jest obraz, dźwięk, tekst, ruch,

- skutków traumy dla podmiotu ludzkiego, co w praktyce klinicznej  uwydatnia się ze szczególną wyrazistością i wyznacza kierunek kuracji. 

 
W psychoanalizie lacanowskiej trauma traktowana jako uderzenia słowa w ciało czego skutki człowiek doświadcza w dalszym życiu w formie pewnych powtórzeń choć w innej scenerii życiowej co wprowadza go w stan permanentnej konfuzji.
 
Prosimy o zerkanie na stronę Konferencji, na której będą  pojawiać się kolejne porcje wieści dotyczące programu i atrakcji około konferencyjnych
 
pozdrawiam w imieniu Organizatorów, Alina Henzel-Korzeniowska  
 

Sprawozdanie Zarządu Polskiej Federacji Psychoterapii
z kadencji 2011-2014

Kraków, 22 listopada 2014

Zarząd III kadencji został wybrany na Walnym Zgromadzeniu PFP 3 grudnia 2011 r. Ukonstytuował się 10 grudnia 2011 r., od tego dnia działał w następującym składzie:

Prezes: Milena Karlińska-Nehrebecka
Wiceprezes: Alicja Heyda
Sekretarz: Anna Janik-Antoniewicz
Skarbnik: Magdalena Bywalec
Członek zarządu: Alina Henzel-Korzeniowska, Sylwia Wojtysiak, Damian Zdrada
Członek zarządu z ramienia Izby Reprezentantów: Piotr Domaradzki, Jacek Lelonkiewicz

Podczas kadencji oprócz zwykłej „biurokratycznej” aktywności Zarząd wykonał następujące prace:

 1. Napisanie projektu ustawy psychoterapeutycznej – renomowana kancelaria prawna konstytucjonalistów o dużym doświadczeniu w tworzeniu ustaw. Uzyskał w ramach ceny zapewnienie udziału prawników w konferencji prasowej na temat ustawy oraz wsparcie w dalszych etapach procesu legislacji. Rozwiązania Ustawy są oparte na najlepszym projekcie europejskim – austriackim, dopasowanym do prawa polskiego i realizują rozwiązania i postulaty sformułowane wcześniej przez Polską Radę Psychoterapii. Kreatywne rozwiązania prawne dodatkowo wzmacniają rolę stowarzyszeń, wzmacniają tożsamość zawodu psychoterapeuty, zwiększają dostępność psychoterapii dla pacjentów, chronią wysokie standardy zawodowe i zapewniają psychoterapeutom merytoryczną władzę nad zawodem psychoterapeuty w Polsce. Ustawa austriacka doprowadziła do 3-krotnego spadku liczby samobójstw i tego, że dostęp do psychoterapii w Austrii jest najlepszy w całej Europie. Polska jest na 28 miejscu. Projekt Ustawy Psychoterapeutycznej autorstwa Federacji, oparty na sprawdzonym modelu i przesłankach naukowych, ma szanse doprowadzić do znacznego spadku liczby samobójstw i znacznego wzrostu dostępności psychoterapii dla pacjentów.
   
 2. Certyfikat psychoterapeuty, superwizora i akredytacje placówek (system uprawnień zawodowych - na podst. art 7 pkt 1, 7 Statutu).
  1. Stworzenie systemu certyfikacyjnego opartego na kryteriach naukowych, zbieżnego ze standardami europejskimi EAP oraz z wymogami Polskiej Rady Psychoterapii (niższymi od federacyjnych). Ogłoszono terminy pierwszej sesji egzaminacyjnej. Certyfikat Federacji, jako jeden z nielicznych systemów certyfikowania psychoterapeutów w Polsce, oparty jest na podstawach empirycznych – badaniach nad efektywnością i procesem psychoterapii ostatnich kilku dekad. Dzięki tym solidnym podstawom naukowym nurtu Evidence Based Practice i modelu kontekstualnego w badaniach nad psychoterapią, procedura certyfikacyjna przekracza ograniczenia, jakie mają medykalizacyjne modele certyfikowania. Tym samym zapewnia, że uprawnienia zawodowe będą zyskiwać psychoterapeuci rzeczywiście skuteczni w pracy z pacjentami.
  2.  Ustanowienie Certyfikatu Superwizora Psychoterapii PFP. Rozpoczęcie prac nad procedurą Certyfikacyjną opartą na standardach naukowych.
  3. Przyznanie certyfikatów psychoterapeuty i superwizora w trybie grandparenting. Celem tego procesu było uznanie rzeczywistych kompetencji, w oparciu weryfikowalny standard  European Certificate of Psychotherapy, nie zaś o kryteria uznaniowe. Certyfikaty w trybie grandparenting uzyskało 17 certyfikowanych superwizorów i 52 certyfikowanych psychoterapeutów.
  4. System akredytowania organizacji kształcących w zawodzie psychoterapeuty jest w trakcie realizacji
    
 3. Udział w życiu naukowym organizacji europejskich (wystąpienia na konferencjach Society for Psychotherapy Research w Porto, Kopenhadze, oraz konferencjach somatoterapeutycznych w New York i Dublinie).
   
 4. Współpraca Europejska
  a) Działania National Awarding Organisation/National Umbrella Organisation
  • Federacja brała udział w pracach/ posiedzeniach Zarządu European Association for Psychotherapy (EAP).
  • International Journal of Psychotherapy (IJP)
   1. publikacje
   2. recenzje
   3. praca w Editorial Board
   4. rekomendowana przez Zarząd PFP osoba została sekretarzem IJP
  • Scientific Committee.
   1. Udział w pracach komitetu
   2. Członek Zarządu Federacji został Wice-przewodniczącym Komitetu
  • Rekomendowanie członków Federacji do certyfikatu European Certificate of Psychotherapy (ECP). 10 Certyfikatów ECP przyznano polskim psychoterapeutom dzięki bezpośredniej rekomendacji PFP. Registrar EAP przyznał też szereg bezpośrednich certyfikatów, które otrzymali członkowie instytutu treningowego. Rekomendacja oparta na jest na wnikliwej i wymagającej weryfikacji i analizie wyszkolenia i doświadczenia zawodowego kandydatów w kontekście wysokich standardów EAP. Zajmuje się tym zespół desygnowany przez EAP.
  • Utrzymanie statusu NUO/NAO w EAP, o który replikowała jeszcze w roku 2011, co daje Federacji prawo rekomendowania polskich psychoterapeutów do European Certificate of Psychotherapy
  • Zorganizowanie seminarium dla członków zarządu „Psychotherapy as a science” w wykonaniu dr Omara Gelo
    
 5. Praktyczne wsparcie dla psychoterapeutów z innych krajów (Ukraina, Armenia), w tym:
  1. Zapewnienie w Krakowie szkoleń użytecznych dla psychoterapeutów Majdanu, poczynając od marca 2014. Koledzy wzięli udział w 4 szkoleniach.
  2. Prowadzenie rocznego cyklu szkoleniowego terapii krótkoterminowej we Lwowie  przez przedstawiciela PTPSR. Oczywiście bez opłat.
  3. Przygotowanie grupy psychoterapeutycznej dla psychoterapeutów Majdanu i psychoterapeutów wojennych. Ostatecznie patronat obejmie European Association for Psychotherapy.
  4. Zorganizowanie w EAP grupy roboczej zajmującej się praktyczną  pomocą ukraińskim kolegom (superwizja, psychoterapia, trening) i subwencjonowania kosztów podróży tych ochotników przez EAP.
  5. Organizowanie wyjazdu reprezentacji psychoterapeutów Majdanu na konferencję EAP „Round table: Crisis in the Ukraine” do Wiednia i wspieranie afiliacji tej organizacji do EAP.
    
 6. Rozwijanie sąsiedzkiej współpracy z Ukrainą
  1. Udział naszego przedstawiciela w konferencji Ukraińskiego Związku Psychoterapeutów (UZP) we Lwowie.
  2. Udział Prezesa UZP w Walnym Zgromadzeniu Federacji.
  3. Organizowanie wspólnej konferencji UZP i PFP we Lwowie w 2015.
  4. Zorganizowanie prezentacji „Psychoterapia Ukraińska w dobie Majdanu” (marzec 2014) dla polskiej publiczności, prowadzonej przez grupę psychoterapeutów pracujących ochotniczo na Majdanie. W zdarzeniu uczestniczyła także konsul Ukrainy.
    
 7. Wspieranie psychoterapeutów mających problemy z uznaniem przez NFZ
  1. Konsultowanie, porady. Koledzy konsekwentnie stosujący się do sugestii PFP uzyskali kontrakty.
  2. Występowanie do „bratniej” NUO/NAO, czyli SNP PTP z propozycją wspólnego wsparcia, w oparciu o deklarację strasburską, psychoterapeuty z ECP, dyskryminowanego przez NFZ. Pozostało bez odpowiedzi ze strony SNP PTP.
    
 8. Media społecznościowe – prowadzenie strony Federacji na FaceBooku, działania członków Federacji promujące zawód psychoterapeuty w mediach społecznościowych i na forach.
   
 9. Praca dla opinii publicznej – pacjentów i osób chcących się szkolić w zawodzie psychoterapeuty i innych zainteresowanych.
  1. Publikacje na FaceBooku i stronie www
   1. Monitorowanie podejrzanych placówek, identyfikacja i analiza nierzetelnych ofert i fikcyjnych uprawnień.
   2. Kampania informacyjna dla pacjentów, „Kto jest, a kto nie jest psychoterapeutą”, zawierająca w szczególności zestawienie certyfikatów profesjonalnych organizacji psychoterapeutycznych.
   3. Artykuł „PFP ostrzega osoby pragnące się szkolić w psychoterapii”, ostrzegający przed nierzetelnymi ośrodkami szkolącymi, obejmujący wykaz rzetelnych organizacji szkolących.
   4. Analiza porównawcza etyki zawodowej psychoterapeuty, lekarza i psychologa, wraz z akcją informacyjną dla mediów (we współpracy z organizacją członkowską PS NLPt).
  2. Udostępnianie przełomowych artykułów dotyczących psychoterapii
   1. Opracowanie i publikacja tłumaczenia artykułu B. Wampolda o modelu medycznym w psychoterapii.
   2. Opracowanie (w porozumieniu z American Psychological Association)  Rezolucji APA  podsumowującej badania nad psychoterapią ostatnich dekad.
  3. Współpraca z mediami papierowymi (Polska Times i in.) w artykułach, wywiadach popularyzujących psychoterapię.
    
 10. Działania polityczne (art 7 pkt 4, 12 Statutu).
  1. Kampania na temat potrzeby uregulowania i znaczenia psychoterapii dla zdrowia publicznego wśród kandydatów do parlamentu europejskiego.
  2. Aktywne uczestnictwo przedstawicieli PFP w odbywających się co miesiąc w Warszawie obradach Polskiej Rady Psychoterapii.
  3. Wspólna z Komisją ds. Mediów Elektronicznych kampania informacyjna – wysyłka maili i faksów do Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Zdrowia (łącznie wysłano kilkaset przesyłek).
  4. Wysłanie pism w sprawach dotyczących ustawodawstwa psychoterapeutycznego: zarząd Federacji wystosował ponad 20 pism do władz (przykładowo, w okresie maj 2013 - maj 2014 wysłano 6 obszernych pism).
    
 11. Inne formy działalności Zarządu
  1. Wspólna z Komisją ds. Mediów Elektronicznych kampania określająca ilość psychoterapeutów w Polsce w odpowiedzi na zapytanie EAP.  Szacunkowa ocena liczby psychoterapeutów w Polsce, certyfikowanych i w trakcie szkolenia wyniosła 5600.
  2. Wspólne z Komisją ds. Mediów Elektronicznych tworzenie bazy wszystkich psychoterapeutów w Polsce – w trakcie realizacji.
  3. Patronat nad IV i V Konferencją Naukową Krakowskiego Koła Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej oraz aktywny udział w tych konferencjach.
    
 12.  Sprawozdanie finansowe
  1. W dniu 2 grudnia 2011 stan konta wynosił 6899,07 zł, stan gotówki 0 zł.
   W dniu 21 listopada 2014 stan konta wynosi 18 567,79 zł a stan gotówki 1471,55 zł. (Sprawozdanie i bilanse do wglądu).
    
 13. Sprawozdanie sekretarza
  1. Przyjęto 5 nowych członków organizacyjnych:
   1. Polskie Stowarzyszenie Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii
   2. Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej
   3. Polskie Towarzystwo Psychoterapii Humanistyczno-Egzystencjalnej
   4. Polskie Towarzystwo Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu
   5. Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej
  2. Uporządkowanie spraw członkowskich, znaczne poprawienie ściągalności składek.
   W szczególności, dzięki systematycznie prowadzonym wysyłkom mailowym do członków indywidualnych i organizacyjnych, podczas bieżącej kadencji wpłynęło ponad 20 tys. zł tytułem zaległych składek członkowskich z lat 2005-2008. Usprawnienie pracy biura poprzez zatrudnienie pracownika do prac biurowych.
  3. Uruchomienie nowej strony internetowej pod adresem www.psychoterapia-polska.org i jej prowadzenie.
  4. Przyjęto 52 nowych członków indywidualnych. Z listy członków PFP skreślono 18 osób z powodu niepłacenia składek.
  5. Obecnie Federacja liczy 362 członków indywidualnych, w tym 121 członków nadzwyczajnych i 241 członków zwyczajnych.
  6. PFP zrzesza 21 członków organizacyjnych (tzw. wspierających).
  7. Polska Federacja Psychoterapii poprzez członkostwo bezpośrednie i pośrednie reprezentuje ponad 1200 psychoterapeutów.

 

Relacja z Walnego Zgromadzenia Wyborczego Polskiej Federacji Psychoterapii

22 listopada 2014 miały miejsce dwa wydarzenia ważne dla Federacji. Obchodziliśmy 10-lecie naszej organizacji oraz zakończyła się III kadencja władz PFP; Walne zgromadzenie przyjęło sprawozdania ustępujących władz i wybrało nowy zarząd, sąd koleżeński i komisję rewizyjną.

Na zdjęciu od lewej: mgr Jacek Lelonkiewicz (PTPSR) - członek Zarządu, dr Alicja Heyda (PTPI, Sekcja Psychosomatoterapii) - Wice-Prezes, mgr Milena Karlińska-Nehrebecka (PTPI) - Prezes, mgr Piotr Koremba (PTPI) - Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

Więcej zdjęć z Walnego Zgromadzenia i obchodów 10-lecia Federacji >>

Zebrani z uznaniem przyjęli sprawozdanie z działań zarządu, dla którego ta kadencja była wyjątkowo pracowita i owocna. W szczególności, stworzony został projekt ustawy regulującej zawód psychoterapeuty. Stworzony został system certyfikowania psychoterapeutów oparty na kryteriach naukowych i zgodny z europejskimi standardami EAP. Nawiązana została współpraca z psychoterapeutami z Ukrainy, reprezentant zarządu PFP zaproszony był do Lwowa na konferencję Ukraińskiego Związku Psychoterapeutów (UZP), a kolejna taka konferencja zostanie zorganizowana wspólnie przez PFP i UZP w roku 2015.

Miło nam przedstawić nowy skład władz PFP wyłoniony na Walnym Zgromadzeniu:

 1. Zarząd - nowowybrany zarząd ukonstytuował się w następującym składzie:

  Prezes: Milena Karlińska-Nehrebecka
  Wiceprezes: Alicja Heyda
  Sekretarz: Anna Janik-Antoniewicz
  Skarbnik: Grzegorz Żabiński
  Członek Zarządu: Alina Henzel-Korzeniowska
  Członek Zarządu: Jacek Lelonkiewicz
  Członek Zarządu: Paweł Polnik
  z ramienia Izby Reprezentantów: Marta Karpińska-Makowska
  z ramienia Izby Reprezentantów: Sylwia Wojtysiak

 2. Sąd Koleżeński:

  Katarzyna Górka
  Ewa Karmińska
  Ewa Solecka

 3. Komisja Rewizyjna:

  Barbara Gojżewska
  Barbara Kufel-Stec
  Małgorzata Lesińska-Wilczek
  Katarzyna Węglorz-Makuch

Nowowybrane władze PFP skupiają profesjonalnych psychoterapeutów, posiadających doświadczenie i dorobek w pracy na rzecz środowiska zawodowego polskich psychoterapeutów.  Wielu spośród nich zasiadało już wcześniej we władzach PFP lub innych organizacji profesjonalnych.

Wyrażamy nadzieję, że nadchodząca kadencja będzie owocna w działaniach dla pożytku polskich psychoterapeutów i ich pacjentów.
 

 

Walne Zgromadzenie Wyborcze PFP

Uprzejmie informujemy o nadchodzącym Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym PFP, na którym odbędą się wybory do władz Federacji kolejnej kadencji (zarząd, komisja rewizyjna, sąd koleżeński).

Czas i miejsce: 22 listopada br. (sobota) o godz. 19:00, w siedzibie Polskiej Federacji Psychoterapii przy ul. Pocieszka 6 w Krakowie.
Drugi termin zgromadzenia wyznacza się na sobotę, 22 listopada, godz. 19.15. 

Głosowanie – członkowie zwyczajni:

członkowie zwyczajni posiadający opłacone wszelkie składki posiadają prawo do głosowania i startowania w wyborach do władz na nadchodzącym Walnym Zgromadzeniu.

 

Najbliższy termin kompletowania aplikacji do ECP

Zarząd Polskiej Federacji Psychoterapii uprzejmie informuje, że aplikacje do Certyfikatu Europejskiego ECP w trybie grandparenting będą prezentowane w lutym 2015 na spotkaniu Grandparenting Comittee European Association for Psychotherapy we Wiedniu.
Prace nad aplikacją muszą być zakończone
do 20 stycznia 2015.

Przeczytaj jak uzyskać ECP >>

 

Przedstawiciele PFP na posiedzeniu zarządu EAP, październik 2014

Posiedzenie Zarządu European Association for Psychotherapy (18-19.10.2014, w Wilnie), w którym Polska Federacja Psychoterapii reprezentuje polskich psychoterapeutów.

Nastąpiła ważna zmiana w obsadzie Komitetu Nauki i Badań. Dotychczasowa przewodnicząca prof. Sneżana Milenkovic (w czerwieni) ustąpiła, a nowym przewodniczącym został Peter Schulthess (pierwszy na lewo od Sneżany), gestaltysta ze Szwajcarii. Wice-przewodniczącą została dr Alicja Heyda, wiceprezes naszej Federacji. Kol. Heyda zasiada także w Komitecie Redakcyjnym International Journal of Psychotherapy, gdzie wspiera stopniową digitalizację i większą dostępność żurnalu.

 

Praca z ciałem w psychoterapii

Z przyjemnością informujemy, że zapisy na kurs rekomendowany przez PFP zostały przedłużone do końca grudnia 2014.

Zobacz szczegółowe informacje na stronie www >>

Powiększ ulotkę - kliknij na obrazek.

 

Sprawozdanie reprezentanta PFP z konferencji we Lwowie, czerwiec 2014.

Reprezentant Polskiej Federacji Psychoterapii, Jacek Lelonkiewicz, wziął udział w konferencji organizowanej przez Ukraińskie Towarzystwo Psychoterapii (USP). Konferencja zatytułowana „Psichoterapia w czasi suspilnich potrjasin” poświęcona była tematyce psychoterapeutycznej pomocy ofiarom konfliktu na Ukrainie. Obyła się w dn. 28-29 czerwca 2014 we Lwowie (Ukraina).

Temat zaangażowania psychoterapeutów w działania interwencyjne i rehabilitacje ofiar konfliktu (cywilów i wojskowych) ewoluował w kierunku poszukiwania wyjaśnienia przyczyny wydarzeń – poza inspiracją Rosji wskazywano na brak integracji pomiędzy obywatelami narodowości ukraińskiej i rosyjskiej, oraz brak identyfikacji obywateli z państwem ukraińskim, zwłaszcza wśród obywateli wschodniej Ukrainy. Poszukiwano działań, jakie podjąć może USP w stosunku do instytucji państwowych i lokalnych.

Forma konferencji zawierała dyskusje w dużej grupie oraz wystąpienia prezenterów – w tym reprezentanta PFP.

Po konferencji odbyło się spotkanie reprezentanta PFP z przedstawicielem władz USP, dr. Romanem Ketchurem. Przedstawiciel USP podziękował za udział PFP w konferencji jako wyraz wsparcia dla Ukrainy. Zadeklarował gotowość USP współorganizowania konferencji PFP i USP. Z uwagi na warunki wizowe dla obywateli Ukrainy oraz standardy organizacyjne konferencji, reprezentant PFP zaproponował organizowanie konferencji w 2015 roku we Lwowie. Reprezentanci ustalili, że będą kontynuować kontakty i współpracę.

Po konferencji otrzymaliśmy podziękowania od dr. Ketchura za udział reprezentanta PFP w konferecji USP. Podkreślił, że był to dla USP bardzo ważny wyraz współpracy i szacunku.

Jacek Lelonkiewicz

 

Alicja Heyda na konferencji w USA

Alicja Heyda jest zaproszonym gościem konferencji "2 nd Annual Breath Immersion  Conference - from Science to Samadhi", która odbędzie się w sierpniu w USA. Przedstawi tam wystąpienie pt. "Implications for our Life Resiliency Learned from Breathing Oncology Patients: The Integration of Breathwork and Psychosomatherapy". Prezentuje w nim wyniki badań z psychoneuroimmunologii, opisujące rezultaty integratywnej psychoterapii oddechem u pacjentów onkologicznych.

Alicja Heyda mówi o swoim wystąpieniu - zobacz film >>

W konferencji weźmie udział wielu praktyków psychoterapii, jogi i medytacji, m.in. badacze z Harvard University oraz Stanislav Grof.

Strona konferencji >>
Profil na facebooku >>
Strona na facebooku >>

 

Jak działa psychoterapia?

Psychoterapia staje się coraz popularniejsza. Jeszcze jakiś czas temu mało kto o niej słyszał.
Co działa w psychoterapii? Przeczytaj wywiad z Mileną Karlińską-Nehrebecką w Polska Times, maj 2014.   >>

 

Psychoterapia w onkologii

Do 25 maja trwają konsultacje społeczne "Strategii walki z rakiem 2015-2024".

Polska Federacja Psychoterapii domaga się profesjonalnej opieki psychoterapeutycznej dla chorych onkologicznie.

Zobacz postulaty PFP >>

Wyraź swoją opinię >>

Chorzy walczący z ciężką chorobą mają prawo do kompetentnej, zgodnej z aktualną wiedzą naukową, opieki psychoterapeutycznej, która zwiększa ich szanse na wyzdrowienie. Federacja uważa za niewłaściwe zastępowanie psychoterapii, niewystarczającą tutaj, pomocą psychologiczną czy rzekomą psychoterapią świadczoną przez przedstawicieli innych zawodów - psychologów czy psychologów klinicznych. Tylko profesjonalni psychoterapeuci są przygotowani do prowadzenia psychoterapii, a gdy istnieje zagrożenie życia, nie można sobie pozwolić na działania substandardowe.

 

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze

Uprzejmie informujemy, że Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Polskiej Federacji Psychoterapii odbędzie się w dn. 17 maja br. o godz. 19 w Krakowie, w siedzibie Federacji przy ul. Pocieszka 6. Drugi termin wyznacza się na 17 maja br., godz. 19.15.

W imieniu Zarządu PFP serdecznie zachęcam do udziału w Zgromadzeniu.

 

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia PFP, 23 listopada 2013

Z przyjemnością informujemy, że w sobotę 23 listopada 2013 odbyło się Walne Zgromadzenie PFP. Pierwszym punktem programu było przyjęcie niezbędnych formalnych zmian w statucie Federacji.
 

Podczas głosowania.

Następnie Prezes dokonała uroczystego wręczenia Certyfikatów Psychoterapeuty PFP, Certyfikatów Superwizora PFP i Certyfikatów Europejskich ECP.

Certyfikat Psychoterapeuty PFP w ostatnim okresie uzyskali: Dorota Dyjakon, Daria Kleina-Schmidt, Piotr Pawłowski, Justyna Popławska, Justyna Rokicka, Monika Stachowiak-Andrysiak.

Certyfikat Europejski w bieżącym roku uzyskali: Emilia Gałosz-Suszka, Piotr Pawłowski, Justyna Rokicka, Monika Stachowiak-Andrysiak.

Certyfikat Superwizora PFP w ostatnim okresie otrzymali superwizorzy organizacji członkowskich PFP: Barbara Gojżewska, Mirosława Huflejt-Łukasik,  Marta Karpińska-Makowska, Małgorzata Rajchert-Lewandowska, Sylwia Woronowicz.

Gratulujemy!

Marta Karpińska-Makowska otrzymuje Certyfikat Superwizora PFP

Barbara Gojżewska otrzymała Certyfikat Superwizora PFP.

Sylwia Woronowicz otrzymuje Certyfikat Superwizora PFP.

   W imieniu zarządu Federacji - od lewej Anna Antoniewicz, Milena Karlińska-Nehrebecka, Alina Henzel-Korzeniowska.

Kolejne Walne Zgromadzenie odbędzie się wiosną 2014. Zapraszamy.

 

Nowa strona internetowa

Z przyjemnością prezentujemy Państwu naszą nową witrynę.  Znajdą na niej Państwo dużo nowej  zawartości w przejrzystym układzie oraz nowe możliwości dla użytkowników, m.in. rejestrację kont.  Wśród nowości m.in.

Zawód i kształcenie - Polska Federacja Psychoterapii będzie akredytować ośrodki kształcenia do zawodu psychoterapeuty. W tym dziale znajdą Państwo najważniejsze informacje na ten temat, jak również informacje, jak uzyskać zawód psychoterapeuty.

O psychoterapii - to dział, który poświęcamy różnorodności i bogactwu psychoterapii - temu czym jest, jakie są jej modalności. Będziemy w nim też prezentować wyniki badań naukowych w zakresie psychoterapii. Zapraszamy badaczy oraz praktyków do współtworzenia działu, prezentacji swoich badań, case-study itd.

Szukam psychoterapeuty - stworzyliśmy dla członków Federacji prostą i funkcjonalną bazę danych, do której będą Państwo mogli dopisać swoją działalność psychoterapeutyczną. Dzięki możliwościom wyszukiwania poprzez kategorie, takie jak np. województwo, baza pozwoli na odszukanie w łatwy sposób prywatnego gabinetu czy terenowego przedstawiciela PFP.

Zaloguj się / Twoje konto - dzięki tej opcji mogą Państwo zarejestrować się na witrynie PFP, otrzymywać bieżące informacje, mieć dostęp do przydatnych dokumentów, a ponadto współtworzyć stronę - pisać i komentować publikacje. Zarejestruj się i bądź z nami na bieżąco!

Facebook i Twitter - pod każdym newsem i artykułem będzie dostępny przycisk Twittera i "Lubię to" Facebooka. Jeśli mają Państwo konto w danym serwisie społecznościowym, to poprzez jedno małe kliknięcie w znaczny sposób wspierają Państwo działalność naszej Federacji! Link do profilu Polskiej Federacji Psychoterapii znajdą Państwo na dole strony lub tutaj.

Nowości - poza stroną główną wszelkie najnowsze informacje pojawiać się będą w bloku "Nowości" na prawej belce strony. Zachęcamy do śledzenia.

Lista psychoterapeutów z ECP -  prezentujemy listę osób, które poprzez PFP uzyskały Europejski Certyfikat Psychoterapii.

Prawo regulujące psychoterapię - w tym dziale znajdą Państwo informacje związane z aktualną sytuacją prawną psychoterapii. 

Znajdź nas na
Facebooku

Nowości

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY
Zarząd PFP informuje, że został wyznaczony termin jesiennej sesji certyfikacyjnej. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 6 października 2019 r.