Zniesławienie w kontekście prawa
i etyki zawodowej

Polski system prawny zniesławianie traktuje jako przestępstwo, a osoba pokrzywdzona może także dochodzić swoich praw przed sądem cywilnym, z tytułu naruszenia dóbr osobistych. Dotyczy to także osób będących psychoterapeutami lub szkolących się w zawodzie.

Kodeks Etyki Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego, jednej z wiodących organizacji zrzeszających psychoterapeutów na świecie, znanego z najwyższych standardów, penalizuje zniesławianie i oczernianie kolegów:

1.07 Niewłaściwe skargi. Psychologowie nie składają ani nie zachęcają do składania skarg dotyczących etyki, które są dokonywane z lekkomyślnym lekceważeniem lub umyślnym ignorowaniem faktów, które mogłyby obalić zarzut.

Analogiczne rozwiązanie występuje w Kodeksie Etyki Polskiej Federacji Psychoterapii.  Osoby, które się dopuszczają zniesławiania kolegów mogą podlegać karze, także w wyniku postępowanie zainicjowanego samoistnie przez Sąd  Koleżeński, który dowie się o takich praktykach.

Niestety większość polskich stowarzyszeń, a nawet European Association for Psychotherapy nie posiada analogicznych regulacji.

Poniżej zamieszczamy pismo zawierające nakazane wyrokiem sądowym przeprosiny, zasądzone na rzecz jednej z członkiń Federacji.

Niniejszym wyrażam głębokie ubolewanie i przepraszam Panią Beatę Leśniak za naruszenie jej dóbr osobistych bezpodstawnym oskarżeniu w sprawie karnej o przestępstwo z art. 286 paragraf 1 k.k., w którym została uniewinniona wyrokiem Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w Krakowie, utrzymanym w mocy przez Sąd Okręgowy w Krakowie. Przepraszam, że wywołane moimi bezpodstawnymi oskarżeniami podważenie zaufania osób trzecich, które było konieczne do dalszego pełnienia przez nią funkcji członka zarządu Instytutu Terapii Gestalt oraz nauczyciela i superwizora psychoterapii w Instytucie Terapii Geatalt.” (Renata P.)

 

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY 
- sesja jesienna 2019 r. -

Zarząd PFP informuje, że w oparciu i Rekomendację Komisji Certyfikacyjnej podjętej na podstawie egzaminu ustnego i pisemnego w certyfikacyjnej sesji wiosennej 2019 r. pięciu psychoterapeutów uzyskało Certyfikat Psychoterapeuty Polskiej Federacji Psychoterapii.

Kolejna sesja ezgaminacyjna rozpocznie się w październiku br. Osoby zainteresowane uzuskaniem Certyfikatu Polskiej Federacji Psychoterapeuty zapraszamy do kontaktu z biurem Federacji pod adresem: biuropfp@gmail.com

TERMIN NADSYŁANIA APLIKACJI: 6 października 2019 r. godz. 19.00

EGZAMIN PISEMNY: 26 października 2019 r. w Krakowie
EGZAMIN USTNY: 16 listopada 2019 r. w Poznaniu

 

Polska Federacja Psychoterapii

Polska Federacja Psychoterapii (PFP) powstała w grudniu 2004 r. Jest największą organizacją zawodową psychoterapeutów, zrzesza ok. 1200 przedstawicieli tego zawodu.
Celem Federacji jest promowanie psychoterapii dla dobra publicznego i reprezentowanie psychoterapeutów polskich wobec władz i organizacji w kraju oraz na forum międzynarodowym.

Działając w oparciu o Strasburską Deklarację Psychoterapii, PFP uznaje zawód psychoterapeuty jako autonomiczny oraz stanowi platformę dyskusji i działania otwartą dla psychoterapeutów wszystkich nurtów i kierunków psychoterapii uznanych przez WHO.

Strasburska Deklaracja Psychoterapii

  1. Psychoterapia jest niezależną dyscypliną naukową praktykowaną jako niezależny, wolny zawód.
  2. Szkolenie w psychoterapii przebiega na zaawansowanym, kwalifikowanym poziomie naukowym.
  3. Gwarantuje się i zabezpiecza różnorodność podejść psychoterapeutycznych.
  4. Pełne szkolenie psychoterapeutyczne obejmuje teorię, self-experience oraz praktykę pod superwizją. Nabywana jest odpowiednia wiedza o różnorodnych metodach psychoterapeutycznych.
  5. Do szkolenia w psychoterapii droga wiedzie poprzez rozmaite wykształcenie początkowe, w szczególności poprzez nauki humanistyczne i społeczne.

 

PFP w Europie

Polska Federacja Psychoterapii od 2006 roku, decyzją Zarządu EAP, oficjalnie reprezentuje Polskę w European Association for Psychotherapy, największej i najważniejszej organizacji psychoterapeutycznej w Europie.

Oznacza to, że posiada status organizacji parasolowej – National Umbrella Organization oraz status organizacji przyznającej – National Awarding Organization. Zgodnie z wymogami EAP status ten jest odnawiany co 5 lat.

Narodowym Delegatem Polski w European Association for Psychotherapy jest obecna Prezes Federacji.

Podobny status – organizacji parasolowej i przyznającej ma też Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Oznacza to, że każdy europejski certyfikat psychoterapeuty (ECP) polskiego psychoterapeuty, jest zatwierdzony jednocześnie przez  Polską Federację Psychoterapii oraz Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Przedstawiciele Federacji pracują w Editorial Board European Journal of Psychotherapy i w Research Committee.

 

Znajdź nas na
Facebooku

Nowości

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY
Zarząd PFP informuje, że został wyznaczony termin jesiennej sesji certyfikacyjnej. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 6 października 2019 r.